Tájékoztató 60 és 80 literes hulladék mennyiségére vonatkozó közszolgáltatásról

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, 2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31) Kormányrendelet lehetőség nyílik a heti 60 literes, illetve a 80 literes hulladékmennyiség figyelembe vételére.

  • A 60 liter mennyiségű szolgáltatásra az a természetes személy válik jogosulttá, aki a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használja.
  • A 80 liter mennyiségű szolgáltatásra - a közszolgáltatási területen keletkező fajlagos hulladékmennyiséget figyelembe véve - az egy háztartásban élő 2 fő – természetes személy - állandó ingatlanhasználó jogosult.

A jogosultságot az Önkormányzat igazolja az ingatlanhasználó kérelme alapján. Az igazolás kiadására a kérelmező nyilatkozata alapján, az adott ingatlanra történt lakcímbejelentések alapján kerül sor.
Az igazolás alapján, melyet a polgármesteri hivatal közvetlenül küld meg a VGÜ részére, számlázás alapjául a csökkentett hulladékmennyiséget veszik figyelembe.
A szolgáltatás díja ennek megfelelően a 60 literes mennyiségnél a 120 literes díj felére, a 80 literes mennyiségnél a 120 literes díj 2/3-ára csökken. A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni, az önkormányzat a bejelentés jogszerűségét szúrópróbaszerűen vizsgálhatja.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott hónapra csak a 10-ig beérkezett igazolásokat lehet figyelembe venni.
Az egyéni számlázású ingatlanhasználók esetében a negyedéves számlázási időszakot figyelembe véve az első alkalommal a március 01-ig beérkezett kérelmek alapján a díjak, 2016. 01. 01-től visszamenőleg kerülnek rendezésre.
A VGÜ Nonprofit Kft. tulajdonát képező tárolóedény lecserélésére jelenleg nem kerül sor, azt a későbbiekben fogja elvégezni.
Amennyiben a jogosult korábban szeretne kisebb űrmértékű (60, illetve 80 literes) tárolóedényt vásárolni, a szolgáltató lehetőséget biztosít azok beszerzésére.
A 60 és 80 literes gyűjtőedényre vonatkozó nyilatkozat a hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető, illetve letölthető. 

60 literes gyűjtőedényre vonatkozó nyilatkozat
80 literes gyűjtőedényre vonatkozó nyilatkozat