Hirdetmény

 

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. §-a alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé
 

Szociális tanulmányi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A pályázat célja: Nógrádmegyer településen lakóhellyel rendelkező, nehéz szociális körülmények között élő, ugyanakkor kiemelkedő képességű és kimagasló tanulmányi eredményű tanulók támogatása.

Támogatott időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.

Szociális tanulmányi ösztöndíjra az a tanuló/hallgató jogosult, aki

a) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és előző évi tanulmányi eredménye 4-es és 5-ös között volt,

Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

1. Jogosultsági feltételek:

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének (28.500 Ft) a 180%-át, jelenleg 51.300 Ft-ot,

Barnakőszén igények előzetes felmérése

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködésével, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérését végezzük.

Részletek az alábbi linken lérhetők el.

Pályázati felhívás

Pályázati Felhívás           

„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”   2. ütem

RRF-6.2.1
A támogatás formája: 100% Vissza nem térítendő támogatás

Ki pályázhat?

 1.Aki az ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik (2021.08.30-i állapot)

2. Aki megfelel a jövedelem előirásoknak (nyugdijas is)  

Oldalak