Szociális tanulmányi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A pályázat célja: Nógrádmegyer településen lakóhellyel rendelkező, nehéz szociális körülmények között élő, ugyanakkor kiemelkedő képességű és kimagasló tanulmányi eredményű tanulók támogatása.

Támogatott időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.

Szociális tanulmányi ösztöndíjra az a tanuló/hallgató jogosult, aki

a) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és előző évi tanulmányi eredménye 4-es és 5-ös között volt,

b) felsőoktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója, legfeljebb 24 éves korig, és

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap négyszeresét (114.000 Ft-ot).

Kizáró okok: igazolatlan hiányzás, méltatlan magatartás.

A pályázatokat az alábbi címre várjuk: Nógrádmegyer Község Önkormányzata, 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.

A pályázati űrlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a kiírási feltételeket igazoló bizonyítvány másolata,
  • iskolalátogatási igazolás, illetve hallgatói jogviszony igazolás,
  • a család jövedelmi helyzetéről szóló igazolások.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a pályázati űrlap és a kért dokumentumok benyújtási határideje: 2023. szeptember 15.

A pályázati űrlap letölthető a www.nogradmegyer.hu oldalról, a lenti linkre kattintással.

Nógrádmegyer, 2023. augusztus 30.

Verbói Gábor József
polgármester

 

Pályázati űrlap középiskola

Pályázati űrlap felsőoktatás