tájékoztató

Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

1. Jogosultsági feltételek:

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének (28.500 Ft) a 180%-át, jelenleg 51.300 Ft-ot,

Tájékoztató iparűzési adóelőleg felezésével összefüggésben

TÁJÉKOZTATÓ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK RÉSZÉRE

A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg felezésére csak akkor kerülhet sor, ha NAV-nyomtatványon a NAV-on keresztül 2021. február 25-ig az önkormányzathoz beérkezik az ehhez szükséges nyilatkozat. 

A nyilatkozatot csak az a vállalkozás teheti meg, ahol a foglalkoztatotti létszám maximum 249 fő, és a nettó árbevétel a 4 milliárd forintot nem haladja meg.

Tájékoztató vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárással kapcsolatban

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül létesített ásott, vagy fúrt kutak esetében)

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője.

Az eljárással kapcsolatos információk:

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Tájékoztató mikrohitelről

A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tájékoztatója mikrovállalkozások tulajdonosai részére. Az Alapítványnál kedvező feltételekkel lehet igényelni - kormányzat által támogatott - hitelt.

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tájékoztatója
Mikrohitel tájékoztató